O Piekarni Borek

Piekarnia rozpoczęła swoją działalność w roku 2000. Właściciel – pan Zbigniew Borek podjął decyzję o otwarciu firmy o takim profilu dostrzegając zapotrzebowanie rynku lokalnego na wyroby piekarnicze. Na początku działalności na stanie zakładu znajdowało się jedno pomieszczenie produkcyjne wyposażone w 1 mieszałkę oraz 1 piec. Zatrudnionych było 3 pracowników. Dzięki staraniom właściciela i jego inicjatywie już po 3 miesiącach udanego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zakupiono kolejne maszyny, piec oraz zatrudniono dodatkowy personel. Wraz z upływem czasu właściciel konsekwentnie rozbudowywał możliwości wytwórcze zakładu, poszerzając powierzchnie produkcyjne, inwestując w nowe środki trwałe oraz zwiększając zatrudnienie.
Właściciel stale pracuje nad rozwojem przedsiębiorstwa w każdym detalu – świadczy o tym produkcja z zachowaniem najwyższej jakości wyrobów, rozwinięta sieć dystrybucji (własne sklepy i flota transportowa), a przede wszystkim zadowolenie i satysfakcja klientów.

Od samego początku istnienia firma notuje stały wzrost sprzedaży swoich wyrobów.

Obecnie 100 % produkcji zakładu trafia na rynek lokalny i regionalny (powiat pajęczański, województwo łódzkie, Częstochowa i okolice oraz Wrocław).

PPHU Borek Zbigniew posiada własną sieć sklepów (25 sklepów), a także współpracuje z około 100-ma punktami sprzedaży w promieniu 60 km. Sieć dystrybucji stale się rozwija o nowe punkty sprzedaży i nowych kontrahentów. Z początkiem roku 2014 firma weszła na rynek wrocławski- otwarte zostało 5 sklepów firmowych. Ze względu na to, iż  przedsięwzięcie odniosło sukces, planowane jest otwarcie następnych punktów sprzedaży.
Przedsiębiorstwo ciągle rozwija się poszerzając swoje zdolności produkcyjne, ofertę produktów oraz podnosząc kwalifikacje kadry kierowniczej i pracowniczej.

Obecnie przedsiębiorstwo przygotowuje się do audytu wdrażanego systemu HACCP. Trwa również rozbudowa zaplecza produkcyjnego na potrzeby nowej linii technologicznej. Inwestycje są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy oraz kredytów bankowych.